leofraga
Hur ska man på bästa sätt bemöta sverigedemokraterna?
Går det att debattera med dem, eller finns det bättre sätt?