leofraga

Hur ska man då bära sig åt för att möta sverigedemokraterna i debatten?

Det första alternativet är att inte bemöta dem alls.
En del anser att ju mindre utrymme de får i debatten, desto bättre.
Det kan man kanske hålla med om, men problemet är att de då får möjlighet att, oemotsagda, sprida sitt budskap och sina påståenden.
Tystnad kan lätt tolkas som medhåll, och det vore väldigt olyckligt.

Det andra alternativet är att ta debatten med dem – rakt upp och ner.
Detta alternativ innebär dock att de får väldigt mycket utrymme och uppmärksamhet.
Ett annat problem är att man lätt hamnar i en fälla där sverigedemokraterna “styr” debatten.
De kommer med uttalanden/påståenden, och vi andra argumenterar emot/ifrågasätter.
Det här med att debattera med sverigedemokrater är ett ämne som vi kommer att återkomma till flera gånger, och lite om deras retorik kan man läsa “HÄR“.

Det tredje alternativet är att i högre utsträckning diskutera sverigedemokraternas “hjärtefrågor”, men utan att inkludera dem i debatten.
Det behövs kanske en utökad debatt kring frågor som har med invandring, integration, segregation och liknande att göra, och jag gissar att den debatten skulle kunna bli mycket sundare och konstruktivare om man helt exkluderade sverigedemokraterna (och deras “infallsvinklar”) från dessa diskussioner.
Här finns det dock en och annan som påpekar att det inte är förenligt med demokratins grunder att utesluta vissa åsikter och personer från en debatt.
Å andra sidan står det ju var och en fritt att diskutera vad man vill, med vem man vill, och på samma sätt är det en rättighet att inte göra det.
En aktivare debatt skulle kanske leda till att sverigedemokraterna tappar det initiativ som de har idag?

Vad tycker du?