16337_181036295912_142027660912_3367635_5752477_n

Facebookgruppen “Sverigedemokraterna i riksdagen – Nej tack” startades den siste augusti av Zana Hussan, och har sedan dess vuxit till imponerande 263 811 medlemmar.
Alla dessa medlemmar är naturligtvis inte aktivt engagerade i motståndet mot sverigedemokraternas framfart, men samtliga har faktiskt tagit ställning för att de inte tycker att sverigedemokraterna har något i riksdagen att göra.
Gruppen fortsätter dessutom att växa med flera tusen medlemmar varje dag!
Det finns ett engagemang, och det är oerhört positivt!

Gruppen är partipolitiskt obunden, och har således medlemmar från hela den politiska skalan (nästan)…
Jag är naturligtvis medlem, och har du ett facebookkonto så tycker jag att även du ska gå med.
Vill du veta mer, så finns det en programförklaring.

Det finns även ett diskussionsforum kopplat till gruppen, och det kan absolut vara värt ett besök för den som är intresserad av att diskutera, eller veta mer om vad människor tycker och tänker.
En del av de som skriver på forumet är väl insatta och pålästa, medan andra söker kunskap och svar på sina frågor.

Gruppen har som sagt var vuxit snabbt, och även fått en hel del uppmärksamhet i traditionella medier.
Några exempel:
Nyhetskanalen.se
HD
NT
NA