wombvv

För några dagar sedan fick sverigedemokraterna 5,8% i en Sifoundersökning, och nu presenterar Sentio Research en opinionsundersökning som ger dem 7,2%.
Det är tragiskt och frustrerande, och jo, jag skäms faktiskt över att så pass många svenskar ställer sig bakom den politik och de värderingar som sverigedemokraterna representerar.
De lär ta sig in i riksdagen, och även om våra övriga partier lyckas undvika att de får en vågmästarroll, så kommer de att påverka politiken på ett negativt sätt.
De kommer att påverka andra partier, och de kommer att i ännu högre utsträckning än idag styra hur debatterna kring invandring/integration kommer att föras.
Vi-och-de-mentaliteten kommer att sprida sig, och konflikterna kommer att öka.

Sverigedemokraterna och deras sympatisörer är synnerligen aktiva när det gäller att kommentera tidningarnas rapportering om sverigedemokraternas framgångar.
En del är glada åt siffrorna, en del passar på att räcka lång näsa åt de partier som idag finns representerade på riksplan, och ytterligare några visar upp sina fula invandrarfientliga sidor.
Kan man bli annat än ledsen?

Någon menar att de åtmindstone är en frisk fläkt i det politiska landskapet.
Jag vill svara med ett nygammalt svenskt ordstäv:
“Det är skönt att komma ut och få lite frisk luft sa gubben, lade sig på gödselstacken.”